Ako Národný inšpektorát práce (ne-)odpovedá na otázky občanov

27.5.2009 o 22:14 | Karma článku: 11.71 | Prečítané  3737-krát

   Už dlhšiu dobu pripravujem materiál do článku pre svoj blog o dodržiavaní novely Zákonníka práce v zdravotníckych zariadeniach. Napísal som teda na Národný inšpektorát práce (NIP), kde som jasne formuloval svoje otázky k téme. Odpoveď, ktorú som dostal z NIP, mi však vyrazila dych.    

    Tu sú moje otázky pre NIP:

1. Aké sú vaše poznatky o dodržiavaní novely ZP v zdravotníckych zariadeniach?  Myslíte si, že sa uvedená novela v praxi dodržiava?            

2. Môžete uviesť, u  koľkých a akých zdravotníckych zariadení (štátnych - neštátnych) ste od zavedenia uvedenej novely kontrolovali jej dodržiavanie v praxi a s akými výsledkami? 

3. Boli kontroly vykonané bez podnetu - teda vašou aktívnou činnosťou alebo na základe podnetov z praxe?  Ak to boli podnety z praxe, aká bola pracovná kategória autorov podnetov (kmeňoví radoví zamestnanci, kmeňoví riadiaci pracovníci, zamestnanci na dohodu a pod.)?  

4. Aké závery a sankčné postupy boli vyvodené u zdravotníckych zariadení, ktoré novelu ZP porušili?  

5. Koľko zdravotníckych zariadení dostalo finančnú sankciu a aká bola najvyššia udelená pokuta?

    Nuž a takáto bola odpoveď, ktorá mi prišla z NIP -bez podpisu:

Dobrý deň. 
Po posúdení Vášho e-mailu Vám oznamujeme nasledovné: 
Národný inšpektorát práce nie je príslušným orgánom na poskytovanie poradenstva podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle ustanovenia § 7 ods.3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujú vykonávanie inšpekcie práce inšpektoráty práce, pričom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) citovaného zákona sa inšpekciou práce rozumie okrem iného aj poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať

1. pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku,

2. právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

3. právne predpisy, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

4. záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv. 

V zmysle vyššie uvedeného Vám preto odporúčame, aby ste sa so svojou žiadosťou obrátili na miestne príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa. Adresy inšpektorátov práce sa nachádzajú na internetovej stránke www.nip.sk v sekcii "Kontakty".  

        Inšpektoráty práce však nenahrádzajú činnosť advokátskych kancelárií, preto v prípade, ak by Vám nepostačovali základné odborné informácie a rady o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať vyššie uvedené predpisy, odporúčame Vám obrátiť sa na niektorú z advokátskych kancelárií alebo centrum právnej pomoci.  

Koniec mailu-žiaden podpis, ani pozdrav  „česť práci" -jednoducho nič.

   Nuž ako sa zdá, radový občan, hoci aj bloger, sa inej informácie, akú môže poskytnúť štátny orgán v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám asi nedomôže aj napriek tomu, že ide o informáciu, ktorú chce použiť vo verejnom záujme.

Hlavné správy

EKONOMIKA.SME.SK

Počiatek si na poslednú chvíľu ujasňuje, čo so študentmi v RegioJete

Ministerstvo dopravy si nechá vypracovať posudok k nárokom spoločnosti RegioJet.

KOMENTARE.SME.SK

Schutzov týždeň: Deti budú jesť zdravo, iba to, čo papá Zmajkovičová

Peter Schutz vyberá udalosť týždňa, šok, podcenený moment i Sex on the beach.

KOMENTÁR TOMÁŠA GÁLISA

Zlý Egypt, dobré Švédsko?

Keby Izrael robil to, čo teraz Egypt, Európa by bola pobúrená.


Už ste čítali?