Ako Národný inšpektorát práce (ne-)odpovedá na otázky občanov

27.5.2009 o 22:14 | Karma článku: 11.71 | Prečítané  3732-krát

   Už dlhšiu dobu pripravujem materiál do článku pre svoj blog o dodržiavaní novely Zákonníka práce v zdravotníckych zariadeniach. Napísal som teda na Národný inšpektorát práce (NIP), kde som jasne formuloval svoje otázky k téme. Odpoveď, ktorú som dostal z NIP, mi však vyrazila dych.    

    Tu sú moje otázky pre NIP:

1. Aké sú vaše poznatky o dodržiavaní novely ZP v zdravotníckych zariadeniach?  Myslíte si, že sa uvedená novela v praxi dodržiava?            

2. Môžete uviesť, u  koľkých a akých zdravotníckych zariadení (štátnych - neštátnych) ste od zavedenia uvedenej novely kontrolovali jej dodržiavanie v praxi a s akými výsledkami? 

3. Boli kontroly vykonané bez podnetu - teda vašou aktívnou činnosťou alebo na základe podnetov z praxe?  Ak to boli podnety z praxe, aká bola pracovná kategória autorov podnetov (kmeňoví radoví zamestnanci, kmeňoví riadiaci pracovníci, zamestnanci na dohodu a pod.)?  

4. Aké závery a sankčné postupy boli vyvodené u zdravotníckych zariadení, ktoré novelu ZP porušili?  

5. Koľko zdravotníckych zariadení dostalo finančnú sankciu a aká bola najvyššia udelená pokuta?

    Nuž a takáto bola odpoveď, ktorá mi prišla z NIP -bez podpisu:

Dobrý deň. 
Po posúdení Vášho e-mailu Vám oznamujeme nasledovné: 
Národný inšpektorát práce nie je príslušným orgánom na poskytovanie poradenstva podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle ustanovenia § 7 ods.3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujú vykonávanie inšpekcie práce inšpektoráty práce, pričom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) citovaného zákona sa inšpekciou práce rozumie okrem iného aj poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať

1. pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku,

2. právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

3. právne predpisy, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

4. záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv. 

V zmysle vyššie uvedeného Vám preto odporúčame, aby ste sa so svojou žiadosťou obrátili na miestne príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa. Adresy inšpektorátov práce sa nachádzajú na internetovej stránke www.nip.sk v sekcii "Kontakty".  

        Inšpektoráty práce však nenahrádzajú činnosť advokátskych kancelárií, preto v prípade, ak by Vám nepostačovali základné odborné informácie a rady o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať vyššie uvedené predpisy, odporúčame Vám obrátiť sa na niektorú z advokátskych kancelárií alebo centrum právnej pomoci.  

Koniec mailu-žiaden podpis, ani pozdrav  „česť práci" -jednoducho nič.

   Nuž ako sa zdá, radový občan, hoci aj bloger, sa inej informácie, akú môže poskytnúť štátny orgán v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám asi nedomôže aj napriek tomu, že ide o informáciu, ktorú chce použiť vo verejnom záujme.

Hlavné správy

AKTUALIZOVANÉ 7:35

Škótsko odmietlo nezávislosť rozdielom desiatich percent

Za nezávislé Škótsko hlasovalo menej než 45 percent voličov, účasť presiahla 80 percent.

ZAHRANIČIE

Škótsky kráľ Alex je víťaz, aj keď prehral. Zvolil dobrú taktiku

Škótsky premiér dostal Škótsko najbližšie k nezávislosti za 307 rokov.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Šarlatáni šíria slovo Kremľa už aj cez amerického profesora

Obhajcovia Ruska nám ponúkajú nositeľa okrajového názoru.


Už ste čítali?